GOOD PARTNER – ĐỐI TÁC TUYỂN DỤNG TIN CẬY CỦA BẠN

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng Quý vị đến với Trang Web của CÔNG TY TNHH KẾT NỐI & TƯ VẤN GOOD PARTNER (sau đây gọi là GOOD PARTNER)!

Tất cả việc sử dụng và / hoặc tiếp tục truy cập vào Trang Web này tạo thành sự đồng ý của Quý vị với các Điều khoản này, Chính sách bảo mật và các thông báo hoặc điều khoản khác được công bố ở nơi khác trong Trang Web này theo thời gian. Quý vị chấp nhận và thừa nhận rằng bất kỳ việc sử dụng Trang Web này vượt quá phạm vi cho phép theo các Điều khoản này sẽ cấu thành quyền truy cập bất hợp pháp hoặc trái phép.

  • Thông tin và tài liệu trên Trang Web này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung và không nhằm mục đích tư vấn. Mặc dù GOOD PARTNER đã nỗ lực và cẩn thận trong việc biên soạn và trình bày thông tin và tài liệu trên Trang Web này, chúng tôi không bảo đảm tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, đầy đủ hay phù hợp của các thông tin và tài liệu được cung cấp trên Trang Web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và từ chối mọi trách nhiệm liên quan.
  • Với các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được dẫn tại Trang Web này (nếu có), GOOD PARTNER từ chối mọi trách nhiệm đối với nội dung của các trang web đó.
  • Tương tự như vậy, liên kết của chúng tôi với trang web của bên thứ ba không nên được hiểu là một hình thức chứng thực hoặc khuyến nghị cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang web của bên thứ ba được đề cập. Quý vị không được phép tạo liên kết từ một trang web hoặc tài liệu khác đến Trang Web này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của GOOD PARTNER.
  • Việc sử dụng trái phép Trang Web này có thể làm phát sinh khiếu nại bồi thường thiệt hại và / hoặc cấu thành hành vi phạm pháp. Các hành vi sử dụng bị cấm: (a) gửi, tải lên, hiển thị hoặc phổ biến hoặc cung cấp bất kỳ hình thức bất hợp pháp, phân biệt đối xử, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, lạm dụng, đe dọa, gây hại, xúc phạm, tục tĩu, thô lỗ hoặc nói cách khác là vi phạm luật pháp ở nước sở tại hoặc luật pháp hiện hành và có hiệu lực nói chung; (b) hiển thị, tải lên hoặc truyền tài liệu khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc có thể vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quy tắc thực hành hiện hành nào ở Việt Nam hoặc ở nơi khác; (c) can thiệp vào quyền riêng tư của người khác hoặc sử dụng hoặc thưởng thức Trang Web này; (d) lừa đảo hoặc nói cách khác xuyên tạc Quý vị là người khác hoặc đại diện của một thực thể khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, đại diện của GOOD PARTNER, hoặc lừa đảo hoặc nói cách khác rằng Quý vị có liên kết với bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc nhóm nào; (e) đánh lừa hoặc lừa dối GOOD PARTNER, đại diện của nó và bất kỳ bên thứ ba nào có thể dựa vào thông tin do Quý vị cung cấp, bằng cách cung cấp thông tin không chính xác hoặc sai, bao gồm bất kỳ thiếu sót thông tin nào; (f) ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ tài liệu nào được truyền qua các dịch vụ do Trang Web này cung cấp (cho dù bằng cách giả mạo tiêu đề thư / gói hoặc thao tác thông tin nhận dạng thông thường); (g) gửi, tải lên hoặc cung cấp tài liệu sẵn có vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp nào của bất kỳ người nào (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào); (h) gửi, tải lên, hiển thị hoặc phổ biến hoặc cung cấp tài liệu có sẵn có chứa hoặc liên kết với thư rác, thư rác, quảng cáo cho các chương trình kim tự tháp, thư dây chuyền, cảnh báo vi rút (mà trước tiên không xác nhận tính xác thực của cảnh báo) hoặc bất kỳ hình thức nào khác của quảng cáo trái phép hoặc tài liệu quảng cáo; (i) gửi, tải lên hoặc làm cho các tài liệu có sẵn có chứa virus, trojan hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được thiết kế để làm suy yếu, phá hủy hoặc làm gián đoạn hiệu suất của bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào; (j) có được quyền truy cập trái phép hoặc can thiệp vào hiệu suất của các máy chủ cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ máy chủ nào trên bất kỳ mạng liên quan nào hoặc không tuân thủ bất kỳ chính sách hoặc quy trình nào liên quan đến việc sử dụng các máy chủ đó; hoặc là (k) thu thập, cho dù tổng hợp hay nói cách khác, dữ liệu về người dùng khác của dịch vụ.
  • Tuyên bố sở hữu trí tuệ: Trừ khi có quy định khác, tất cả các nhãn hiệu, tên thương mại, logo, thông tin, tài liệu, nội dung, văn bản, bố cục, thiết kế, cách bố trí, giao diện, hình ảnh, đồ họa và quyền sở hữu trí tuệ có sẵn trên Trang Web này là tài sản của GOOD PARTNER và người cấp phép và tất cả các quyền đó đều được bảo hộ. Mọi sự sao chép nội dung của Trang Web này dưới bất kỳ hình thức hoặc phiên bản nào, một phần hoặc toàn bộ đều bị nghiêm cấm. Quý vị chỉ có thể truy cập, sử dụng và in thông tin và tài liệu trên Trang Web này cho mục đích phi thương mại riêng với điều kiện Quý vị giữ nguyên vẹn tất cả các thông báo bản quyền và quyền sở hữu và Quý vị không được sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, dịch, trích xuất, tải xuống, tải xuống, truyền, phân phối, lưu trữ vĩnh viễn hoặc bằng cách khác dưới bất kỳ hình thức vật chất nào dù trong hệ thống truy xuất hay không, truyền, in, hiển thị, thương mại hóa, xuất bản hoặc tạo tác phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của nội dung, định dạng hoặc thiết kế của Trang Web mà không được viết trước sự đồng ý của GOOD PARTNER. Việc sử dụng phi thương mại tư nhân không cho phép kết hợp tài liệu hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu đó trong bất kỳ tác phẩm hoặc ấn phẩm hoặc trang web nào, dưới bất kỳ hình thức nào. 
  • Luật áp dụng: Theo bất kỳ luật pháp địa phương nào không thể được loại trừ, luật áp dụng cho việc sử dụng tài liệu và thông tin trên Trang Web này, bao gồm Điều khoản và Chính sách bảo mật, là luật pháp của Việt Nam và các tranh chấp phát sinh từ các tài liệu và thông tin đó sẽ phải chịu thuộc quyền tài phán độc quyền của Tòa án Việt Nam, mặc dù Trang Web này có thể truy cập hoặc xem trong các khu vực tài phán khác.
  • Sử dụng quốc tế: GOOD PARTNER không tuyên bố rằng các tài liệu trên Trang Web này phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại địa điểm của Quý vị và truy cập Trang Web này từ các lãnh thổ nơi nội dung của nó được coi là bất hợp pháp và bất hợp pháp đều bị cấm. Nếu Quý vị chọn truy cập Trang Web này từ vị trí của mình, Quý vị sẽ tự mình làm điều đó và tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật pháp địa phương hiện hành.
  • GOOD PARTNER có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và Điều khoản được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay từ thời điểm đăng. Quý vị có trách nhiệm thường xuyên xem xét các Điều khoản này và việc tiếp tục sử dụng Trang Web này sẽ cấu thành sự đồng ý của Quý vị đối với những thay đổi đó.

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI & TƯ VẤN GOOD PARTNER

Tầng 12, MIPEC TOWER, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP Hà Nội

0243.5599.571

Contact@gopa.vn (Doanh nghiệp); candidate@gopa.vn (Ứng viên)